Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI

NAROČILO – EU
Kupec pošlje povpraševanje po določenem artiklu, pošlje se mu ponudbo/predračun. Naši artikli imajo svojo ceno določeno v ceniku, za pošiljanje pridobimo ceno od ustreznega ponudnika prevoznih storitev (v primeru baterij je recimo to ADR prevoz). Hkrati se mu sporoči tudi dobavni rok. Fizičnim kupcem iz EU (in SLO) zaračunamo 22% DDV, prav tako pravnim osebam iz SLO, pravnim osebam iz EU z veljavno identifikacijsko št. (to je potrebno preverjati) se DDV ne zaračunava z dodanim ustreznim členom na računu. Zaračunavamo 22% DDV, za zaračunavanje stopnje davka na dodano vrednost katere druge države, bi morali biti zavezanci za DDV v tisti državi.Po prejemu plačila predračuna, se artikel pošlje na naslov, ki ga sporoči kupec ( če je na zalogi isti ali naslednji dan), drugače pa smo mu že javili prej, da artikla ni in kdaj predvidoma bo. Po e-pošti se mu pošlje tudi faktura in sledilna št. pošiljke.

NAROČILO – SVET
Kupec pošlje povpraševanje po določenem artiklu, pošlje se mu ponudbo/predračun. Naši artikli imajo svojo ceno določeno v ceniku, za pošiljanje pridobimo ceno od ustreznega ponudnika prevoznih storitev (v primeru baterij je recimo to ADR prevoz). Hkrati se mu sporoči tudi dobavni rok. Kupci iz tretjih držav so oproščeni plačila DDV po 52. členu ZDDV-1.Po prejemu plačila predračuna, se artikel pošlje na naslov, ki ga sporoči kupec ( če je na zalogi isti ali naslednji dan), drugače pa smo mu že javili prej, da artikla ni in kdaj predvidoma bo.Hkrati se izvedejo carinski postopki v sodelovanju s carinskimi oddelki ponudnikov izvoznih storitev. Pomagamo tudi pri izpolnjevanju potrebnih dokumentov (recimo pri izvozu baterij, ki so nevarne snovi).Vsem se pošlje končna faktura in sledilna številka pošiljke po e-pošti

SPLOŠNO O POGOJIH POSLOVANJA
Pogoji poslovanja spletne trgovine www.mobilehouses.eu so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). S spletno trgovino www.mobilehouse.eu (v nadaljevanju tudi trgovina) upravlja podjetje Mitos Grup d.o.o. Iljaševci 5b 9242 Križevci pri Ljutomeru, Matična številka: 6193234000, Davčna številka SI76704556, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju prodajalec). Za vas smo dosegljivi na GSM: 00386 25 88 85 55 in mail: info@mobilehouses.eu. Pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika (kupca) in trgovine ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem. Kupca zavezujejo splošni pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli in brez predhodne najave spremeniti pogoje poslovanja. Fotografije so simbolične.

OBVEZNOST PLAČILA
Z oddajo naročila se kupec zavezuje k plačilu. V ta namen mora v postopku oddaje naročila v skladu s tretjim odstavkom 43.c člena Zakona o varstvu Potrošnikov izbrati način plačila. Brez izbire načina plačila kupec ne more oddati naročila. S končno ceno in zneskom za plačilo (skupaj s stroški dostave in pošiljanja) je kupec seznanjen pred oddajo naročila. V primeru, da kupec v roku 15 dni ne prevzame pošiljke, ki se plača po povzetju, se šteje, da je kupec odstopil od pogodbe. Če kupec izbere kot način plačila predračun in ne plača vsaj dela tega predračuna v roku 14 dni od prejema, se prav tako šteje, da je kupec odstopil od pogodbe. Prodajalec kupca ne terja za plačilo in mu ne dostavi naročenega blaga.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV – POLITIKA ZASEBNOSTI PODJETJA Mitos Grup d.o.o.
Vprašanje varstva podatkov obravnavamo resno in želimo zagotoviti, da je vaša zasebnost pri uporabi naših strani vedno zaščitena. Namen te politike je, da vam pomagamo razumeti, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kako jih uporabljamo.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV
Če sodelujete z nami, nam zaupate svoje osebne podatke. Upravljavec vaših osebnih podatkov je v tem primeru Mitos Grup d.o.o., Iljaševci 16a, 9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija (v nadaljevanju Mitos Grup d.o.o.), info@mobilehouses.eu, tel: +386 25 88 85 55. V podjetju Mitos Grup d.o.o. se zavedamo pomena zasebnosti. Vsi zaposleni si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas na varnem. V ta namen smo oblikovali pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov.

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV
Vaše osebne podatke lahko namesto nas obdelujejo tudi naši obdelovalci. To so druga zaupanja vredna podjetja oziroma posamezniki, ki smo jim s pogodbo zaupali posamezna opravila v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (npr. pooblaščeni tiskarji, klicni centri, dostavne službe ipd.). Pred izbiro obdelovalca skrbno preverimo njegovo ustreznost, zlasti, da je obdelovalec za opravljanje svoje dejavnosti registriran in da zagotavlja ustrezen nivo varovanja osebnih podatkov. Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke po naših navodilih ter izključno v našem imenu in za naš račun.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN SKLENITVE IN IZVAJANJA POGODBE
Če ste z podjetjem Mitos Grup d.o.o. sklenili pogodbo, se vaši osebni podatki primarno obdelujejo za namen sklenitve in izvajanja pogodbe (npr. priprava ponudbe, fakturiranje, reševanje reklamacij, ipd). Ob izpolnjevanju naročila bomo potrebovali zlasti osebno ime in naslov vašega prebivališča. Zaradi lažje in hitrejše komunikacije z vami vas bomo ob oddaji naročila zaprosili tudi za druge vaše kontaktne podatke, zlasti vaš elektronski naslov in telefon, kamor vas bomo lahko obveščali o vseh pomembnih dejstvih v zvezi z vašim naročilom, dokler se boste strinjali s takšnim načinom obveščanja.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZVAJANJA DRUGIH DOGOVOROV
Če sodelujete v kateri izmed naših nagradnih iger, bomo vaše osebne podatke, ki nam jih boste posredovali preko spletne prijave ali na nagradnem kuponu, uporabili izključno za namen nagradne igre, razen če boste privolili še v obdelavo podatkov v druge namene.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA
Če ste z nami sklenili pogodbo ali ste z nami v kakšni drugi poslovni interakciji, ki sodi v sklop naše zakonite dejavnosti, lahko vaše osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov) na podlagi zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, uporabljamo tudi za neposredno trženje.

DRUGE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke v zvezi z vašim naročilom obdelujemo tudi za namene različnih internih statistik, analiz in kontrol. V tem okviru zlasti izvajamo analize, povezane z ugotavljanjem uspešnosti posamezne tržne akcije, ter kontrole pri ugotavljanju pravilnosti obračuna doplačil in obračuna provizij našim zastopnikom in posrednikom, ki so nujne zaradi zagotavljanja pravilnega izpolnjevanja naših pogodbenih obveznosti do naših pogodbenih partnerjev. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je v tem primeru naš zakoniti interes, pri čemer bomo uporabili najmanjši možen obseg vaših osebnih podatkov ter si prizadevali, da ne pride do nedovoljenega posega v vaše interese ali temeljne pravice.

POSREDOVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM
Osebne podatke si izmenjujmo z drugimi družbami, organizacijami ali posamezniki, če v dobri veri verjamemo, da so dostop do takih podatkov, njihova uporaba, hranjenje ali razkritje razumno potrebni za upoštevanje morebitnih veljavnih predpisov, zakonodaje, pravnih postopkov ali izvršljivih zahtev državnih organov. Drugim fizičnim ali pravnim osebam vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, razen če boste v to izrecno privolili.

PRAVICE NAŠIH STRANK
Če Mitos Grup d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke, imate naslednje pravice: zahtevate lahko dostop do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje; zahtevate lahko dopolnitve ali popravke vaših osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni; zahtevate lahko izbris vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo; Navedene pravice lahko uveljavljate tako, da zahtevo naslovite po pošti na naslov Mitos Grup d.o.o., Iljaševci 5b, 9242 Križevci pri Ljutomeru s pripisom Za Varstvo osebnih podatkov, ali na elektronski naslov info@mobilehouses.eu. Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 15 dneh. Če na vašo zahtevo ne boste dobili pravočasnega odgovora ali bo vaša zahteva po vašem mnenju neupravičeno zavrnjena, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Telefon: (01) 230 97 30.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Ker je varnost vaših podatkov za nas pomembna, posredujemo vaše osebne podatke prek varne SSL povezave. Če se osebni podatki zbirajo, je prenos podatkov šifriran z uporabo postopka SSL. Vaši osebni podatki se potem posredujejo prek interneta z vsaj 256-bitnim SSL-jem. Šifriranje SSL ščiti vaše osebne podatke pred dostopom tretjih oseb. SSL (Secure Socket Layer) je protokol za šifriranje sporočil na internetu, ki ponuja še posebej visoke ravni varnosti. Prav tako našo spletno stran in druge sisteme zagotavljamo s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi za preprečevanje izgube, izbrisa, dostopa, spreminjanja ali razširjanja podatkov s strani nepooblaščenih oseb. Kljub rednim pregledom pa popolna zaščita pred nevarnostjo kljub temu ni mogoča. Naša spletna stran gostuje na strežnikih podjetja Neoserv, ki je lociran v Šenčurju, Slovenija. Podrobnejše informacije o lokaciji zaradi varnosti niso na voljo. Mitos Grup d.o.o. zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporablja organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Postopki in ukrepi so podrobno opisani v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Mitos Grup d.o.o..

VTIČNIKI DRUŽBENIH OMREŽIJ
Spletno mesto Mitos Grup d.o.o. lahko vključuje vtičnike družbenih omrežij, kot so Facebook, YouTube in druga. Vtičniki se na spletnem mestu prikazujejo takšni, kot jih servira družbeno omrežje. Ob prikazu vtičnika Mitos Grup d.o.o. vtičniku posreduje zgolj naslov trenutno prikazane spletne strani, samodejno se posreduje tudi IP naslov. Vtičniki družbenih omrežij praviloma shranjujejo piškotke, s katerimi identificirajo svoje uporabnike. V teh primerih ne gre za piškotke spletnega mesta Mitos Grup d.o.o., ampak piškotke spletnega mesta družbenega omrežja. Vsebina posamičnega vtičnika je lahko prilagojena uporabniku, če je le-ta uporabnik dotičnega družbenega omrežja. Vsebino vtičnika prikaže družbeno omrežje, d.o.o. nima vpliva na vsebino, niti vtičniku ne posreduje nobenih podatkov, na osnovi katerih bi vtičnik lahko identificiral uporabnika. Več informacij o pogojih uporabe in zasebnosti pri uporabi storitev vtičnikov družbenih omrežij najdete na spletnih mestih teh omrežij.

TRAJANJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke, pridobljene za namene sklepanja in izvajanja pogodb, hranimo deset let od sklenitve pogodbe. Druge osebne podatke hranimo do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani.

SPREMEMBE
Ta politika se lahko občasno spremeni. Morebitne spremembe te politike bomo objavili na tej strani. Ob večjih spremembah bomo objavili vidnejše obvestilo.

Mitos Grup d.o.o., Iljaševci 5b, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Objavljeno: 06.04.2020